Přeskočit hlavní nabídku.

Podkomorské lesy

Přírodní park Podkomorské lesy tvoří souvislý lesní porost s mnoha žleby, hřbety a údolími (průměrná nadmořská výška je 450 m), nabízí tak ideální místo ke krátkým i delším vycházkám, pěšky i na kole. Lesy jsou ohraničeny Brněnskou přehradou na severu, Boskovickou brázdou (zde leží vesnice Hvozdec a Veverské Knínice) na západě, přibližně Masarykovým okruhem na jihu a konečně Žebětínem a Bystrcí (resp. Rakovcem) na východě.

Podkomorská myslivna

Myslivna a její blízké okolí se stalo dějištěm románu Viléma Mrštíka Pohádka máje z r. 1892. Leží na rozhraní mezi západním okrajem Podkomorských lesů a Boskovickou brázdou, mezi Žebětínem a Veverskými Knínicemi, ale v katastrálním území Bystrce. Před myslivnou je umístěna mramorová socha Helenky (od akademického sochaře Emila Hlavici), hlavní dívčí postavy z románu. Při slavnostních událostech se zpřístupňovala Helenčina světnička s malou expozicí v myslivně.

Helenčina a Ríšova studánka

Asi 3 km východně od myslivny se na červené (vedoucí od myslivny k Rakovci) a zelené značce (z Obory k Masarykovu okruhu), pod Lipovým vrchem (478 m n.m.), nachází Helenčina studánka, spojená se zmíněnou hrdinkou románu Pohádka máje.

Na severovýchod odtud leží na rozcestí zelené (od Helenčiny studánky k Oboře), žluté (z vesnice Hvozdec na Rakovec) a modré značky (z hradu Veveří do Žebětína) Ríšova studánka, nesoucí jméno po hlavním hrdinovi Mrštíkova románu.

Naučná stezka a přírodní rezervace Jelení žlíbek

Stezka začíná na parkovišti Kozí horka a vychází na hřbety a do žlebů jihozápadně od Brněnské přehrady. Postupně seznamuje návštěvníky s flórou a faunou Podkomorských lesů. V přírodní rezervaci Jelení žlíbek, kterou prochází, pak s původní bučinou pralesovitého charakteru s až 200 let starými mohutnými buky. Trasa, dlouhá 6 km, je místy nepřehledně značená.

Krnovec

Jedná se o přírodní rezervaci ležící na samém okraji Podkomorských lesů v blízkosti hradu Veveří při pravém břehu přehrady. Na strmých skalnatých svazích s přirozeným listnatým porostem se zde vyskytují ohrožené a reliktní druhy rostlin. Krnovec je přístupný po červené turistické značce (vedoucí od hradu Veveří do Veverské Bítýšky).