Přeskočit hlavní nabídku.

Hrad Veveří

Hrad, tyčící se na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou, patří mezi nejstarší a největší moravské hrady. Byl původně románský, písemně doložený roku 1222 zprávou o veverském purkrabí. Z této doby je dodnes dochovaná hranolová věž na opyši, zvaná donjon. Podle pověsti byl ale založen knížetem Konrádem už roku 1062. V poslední třetině třináctého století vznikl raně gotický hrad s válcovou břitovou věží a prostorným palácem s kaplí. Současnou stavební dispozici hradu dokončil kolem roku 1406 na západní straně tzv. přihrádek – hradba s pěti hranolovými věžemi, zvýšenými počátkem 16. století, kdy došlo i k dalším úpravám v  hradním areálu. 

Hrad i celé jeho panství, kam od začátku patřila i Bystrc (viz Historie), byl původně majetkem zeměpána. Mezi majiteli hradu se tak objevují např. Přemysl Otakar II., Jan Lucemburský, Karel IV. či Jan Jindřich. Od roku 1510, kdy hrad přestal být královským majetkem, vystřídal řadu šlechtických majitelů (páni z Ludanic, Pernštejna, Lipé, Boskovic, Lomnice). V 17. století byl hradní palác rodem Teuffenbachů upraven barokně a v 18. století dále rozšířen na trojkřídlou stavbu s pilířovými arkádami.

Dnes již bohužel poněkud zašlou slávu hradu dokazuje i návštěva W. Churchilla a jeho ženy Clementiny Hozierové na jejich svatební cestě roku 1908. Novomanželský pár na hrad pozvala rodina baronů de Forestů, původem z Anglie. De Forestové, vlastnící veverské panství od roku 1896, byli mimochodem posledními pány na Veveří. V roce 1925 byl totiž hrad (resp. velkostatek, ke kterému hrad náležel) zestátněn.

Na konci druhé světové války došlo k rozkradení nebo zničení většiny inventáře, který se v té době na hradě nacházel. Později se hrad dostal pod správu lesnického učiliště, které zde provozovalo internát. Poté areál přešel pod Vysoké učení technické v Brně. Bohužel, po celou tuto dobu byla hradu věnována minimální péče, a tak postupně chátral. Proto je dnes jeho velká část v havarijním stavu. V 90. letech byl hrad pronajat akciové společnosti Veveří, která se pokusila objekt zčásti opravit. Po neúspěchu se Veveří dostalo pod správu Památkového ústavu v Brně. V jarních a letních měsících bývá o víkendech pravidelně otevřeno pro veřejnost (viz stránka Akce). V současnosti je vypracován investiční záměr celkové obnovy a revitalizace hradu.

Kaple Matky Boží

U hlavní přístupové cesty, směrem k osadě Nové Dvory, se nachází kaple Matky Boží, pozdně románská stavba z konce 12. století. Pochází odtud gotický deskový obraz Madony s dítětem (po roce 1345), dnes uložen v Národní galerii.

Přímo pod hradem, u autobusové zastávky „Hrad Veveří“, je turistické rozcestí 3 značek: modré (z přístaviště „Hrad Veveří“ k Ríšově studánce), červené (též z přístaviště do Veverské Bítýšky) a zelené (ta vede z vesnice Hvozdec taktéž k Ríšově studánce, ovšem přes osadu Obora).