Přeskočit hlavní nabídku.

Obora

Obora se nazývá jednak rekreační osada a přístaviště Brněnské přehrady a jednak rozsáhlé lesy, rozkládající se mezi Moravskými Knínicemi na severu, horní částí Brněnské přehrady a Veverskou Bítýškou na západě, dolní částí Brněnské přehrady na jihu a Rozdrojovicemi na východě. Zde se budu věnovat těmto lesům, tvořícím severní část Přírodního parku Podkomorské lesy. V roce 1932 zde byla založena obora pro chov daňků a muflonů.

Břenčák

Chráněné území, skalnaté svahy s přirozeným listnatým lesním porostem a teplomilnou květenou. Břenčák je dostupný po žluté značce vedoucí z přístaviště Zouvalka do Veverské Bítýšky.

Junácká louka

Chráněné území, zachovalý přirozený luční biotop s pestrým druhovým složením bylinného porostu a hojným výskytem hmyzu. Prochází tudy stejná žlutá značka jako Břenčákem. Je odtud také hezký výhled směrem na Brněnskou přehradu a hrad Veveří.

Kůlny

Podobně jako u Břenčáku se jedná o přírodní památku, přirozený listnatý porost na strmém břehu přehrady s bylinným podrostem teplomilných druhů rostlin. Je dostupná po červené značce mířící od přístaviště Zouvalka směrem na Osadu.

U tří křížů

Rozcestí modré (vedoucí ze Zouvalky do Rozdrojovic) a zelené značky (vedoucí do Veverské Bítýšky) V 9. - 10. století zde stála kaple sv. Kříže, dle legendy založená věrozvěsty sv. Cyrilem a Metodějem. Později byla pobořena Maďary, obnovena začátkem 13. století a vysvěcena polským dominikánem sv. Hyacintem, dočasným převorem znojemského dominikánského kláštera. Podle dochovaných zápisů z farní kroniky ve Veverské Bítýšce z konce 17. století šlo o dřevěný kostelík, na jehož oltáři byly tři votivní nápisy z 15. a 16. století. Původně u kaple stávaly dva kříže a mohutný dub dvoják, s šestimetrovým obvodem obou kmenů. Místo bylo proslavené zázraky a stalo se slavným poutním místem. Za Josefa II. byl ale kostelík zrušen a zbořen. Na jeho místě byly pak postaveny tři kamenné kříže a roku 1856 na cestě směrem k vesnici Chudčice čtrnáct kapliček křížové cesty, které doplňuje nedaleká kaple Panny Marie Pomocnice s pramenem se studánkou s pitnou vodou.