Přeskočit hlavní nabídku.

Kohoutovice

Od 13. století byly Kohoutovice ve vlastnictví zábrdovického premonstrátského kláštera. Na konci 14. století přešly do držení kláštera dominikánek na Starém Brně, staly se tak součástí statku Blažovice až do zrušení kláštera roku 1782. Statek pak spravoval náboženský fond a to do roku 1804, kdy byl připojen k panství Sokolnice. Mezi léty 1850-1867 tvořily Kohoutovice jednu obec spolu se Žebětínem. Roku 1919 se staly součástí města Brna. Dnes jsou předměstským sídlištěm. Leží uprostřed Kohoutovických lesů. V jejich nejvyšším bodě (415 m n. m.) je umístěn Bašného pomník a vodojem nálevkovitého tvaru, dobře viditelný z dalekého okolí.