Přeskočit hlavní nabídku.

Kníničky

Jako Nové Kníničky byla tato dnes městská část Brna nově postavena při výstavbě Brněnské přehrady. Původní ves ležící v údolí při břehu řeky Svratky byla zaplavena nádrží v roce 1940. V okolí obce se pěstovalo až do 17. století víno, proto je také v kníničském znaku vyobrazen nůž a dva vinné hrozny. V centru obce je mimo jiné umístěna i ojedinělá funkcionalistická kaple sv. Cyrila a Metoděje, funkcionalistický obecní dům a památník obětem druhé světové války.

Na jihovýchodním okraji obce, u hranic s Bystrcí, je areál zoologické zahrady. Z Kníniček míří ulice Rekreační směrem k přehradě. V blízkosti umístěná ulice Přehradní pak vede přímo pod hráz.